ENOVENETA

Enoveneta е италианска компания, основана в началото на 60-те години на XX век и е пазарен лидер в сферата на разработването на технологични решения и производството на машини и оборудване за целия цикъл на винопроизводството.