PRONEKTAR

Дъбовите алтернативни продукти за винопроизводство от гамата Pronektar® са произведени на база опита и знанията на Tonnellerie Radoux по отношение на състава на дъбовата дървесина, избора на дървен материал, узряването на дъба и стриктен контрол на процеса на изпичане. 

Te се произвеждат от селектиран дъбов материал и предлагат широка гама от икономични технологични решения, адаптирани към нуждите на винопроизводството и производството на спиртни напитки.