Бъчви и дъбови алтернативи

TONNELLERIE RADOUX

Компанията работи с френски, американски и източноевропейски дъб и е един от най-реномираните световни производители на бъчви и други съдове за ферментация и отлежаване на вина, спиртни напитки и бира. Radoux има бъчварници-филиали в пет страни в света – Франция, Испания, Австралия, Калифорния, Южна Африка.

PRONEKTAR

Дъщерна компания на Tonnellerie Radoux, специализирана в производството на дъбови алтернативи от френски и американски дъб.

TONNELLERIE ALLARY

Френска семейна бъчварница, произвеждаща бъчви и други съдове за ферментация и отлежаване, както и дъбови алтернативи, от френски и американски дъб.

SAGARTE

Фирмата е специализирана в производството на стелажи и стойки за бъчви и бокс-палети за съхраняване на бутилирани вина и спиртни напитки.

CAUTXU 2000

Силиконови запушалки за бъчви за вина и спиртни напитки.