AB Enzymens

AB Enzymes е създадена през 1907 г. като част от Röhm, а от 1999 г. е собственост на Associated British Foods.

В основата на пазарния успех на компанията е непрекъснатият стремеж към иновации: през 1907 г. е разработен първият индустриален ензим за кожената промишленост, през 1934 г. първият индустриален ензим за хранителната промишленост, през 1958 г. първият ензим за мелничарската и хлебопекарната промишленост.