DIAM

Diam Bouchage е най-бързоразвиващата се компания в сферата на производството на коркови тапи. Всяка година тя отделя значителен бюджет за иновации, научноизследователска и развойна дейност.

Компанията е изключителен ползвател на революционната технология DIAMANT, чрез която, при преработката на корка се отделят нежеланите ароматни компоненти, включително трихлоранизол (TCA), който създава най-много проблеми при използването на запушалки от естествен корк за затваряне на вино.